La Comunitat Valenciana acredita a ESOLVE com a entitat d’inspecció

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana ha acreditat a ESOLVE com a entitat d’inspecció de residus i sòls contaminats, així com per al control d’abocadors i qualitat d’aigües.
ESOLVE és Entitat d’inspecció mediambiental dins de l’àmbit sòls i aigües subterrànies acreditada per ENAC segons Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 i la credencial valenciana es tracta d’una acreditació territorial que se suma a les de País Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia i Extremadura.
Totes elles garanteixen el rigor professional amb què ESOLVE presta els seus serveis i la qualitat dels processos en els seus treballs, un motiu de satisfacció per a la companyia i de tranquil·litat per als seus clients.