El Medi Ambient exigeix accions

En el Dia Mundial del Medi Ambient, ESOLVE remarca la importància de prendre mesures per a protegir l’entorn.

Com cada 5 de juny, ESOLVE vol celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient mantenint el seu compromís amb la cura de l’entorn. La companyia ha adoptat diverses mesures d’acompliment ambiental en l’últim any que han aconseguit fer més sostenible l’activitat de l’empresa.
En l’activitat d’oficina s’ha apostat per la reducció i l’eficiència del consum del paper, aconseguint que el 100% del paper utilitzat sigui reciclat. A més, la direcció d’ESOLVE ha modificat la política de lliurament d’informes per a oferir els informes finals dels projectes únicament en format digital, la qual cosa ha evitat la impressió de més del 85% dels informes lliurats en 2019.
Pel que a l’activitat de camp es refereix, ESOLVE disposa d’un pla d’auditories tant a proveïdors com internes amb l’objectiu de controlar que es compleix amb l’acompliment ambiental. La consultora també aposta per tecnologies sostenibles, que són menys agressives amb l’entorn, i per mètodes de Green remediation, així com per la reutilització de terres. Un bon exemple d’això és l’acord amb la companyia finlandesa Ekogrid per a implantar a Espanya un nou mètode d’electroremediació.
Totes aquestes mesures persegueixen l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de l’activitat de la companyia, reforçant així la seva responsabilitat amb el medi. Per això ESOLVE reivindica aquest 5 de juny que la protecció del Medi Ambient és cosa de tots, cada dia de l’any.