Compte enrere per a presentar la Garantia Financera Obligatòria

 

La quantia de la garantia es fixa a través d’un Estudi de Riscos Mediambientals (ARMA).

 

El calendari fixat pel Ministeri per a la Transició Ecològica per a la presentació de la Garantia Financera Obligatòria acaba d’aquí en un any, el 16 d’octubre de 2021. Aquesta garantia és obligatòria per a totes les activitats potencialment contaminants, segons dicta la Llei 26/2007, i serveix per a assegurar que l’empresa podrà fer front a les mesures necessàries per a reparar un possible dany mediambiental causat per la seva activitat. Entre aquestes mesures es contemplen aquelles necessàries per a prevenir-los o, quan el mal s’hagi produït, per a limitar-lo i evitar que es produeixin nous danys, així com retornar els recursos naturals danyats a l’estat en el qual es trobaven abans que ocorregués el dany.
Dins de les empreses obligades a disposar de la Garantia Financera es van establir tres grups en funció de la seva prioritat per a presentar-la. Els grups de prioritat 1 i 2 ja han vençut el seu termini i són ara les activitats catalogades com a prioritat 3 les que han de presentar la garantia abans d’un any, entre les quals s’inclouen les indústries tèxtils, del cuir, mineral, derivada de la fusta, del carbó i agroalimentària i ramadera, així com el consum de dissolvents orgànics, el tractament d’aigües, la captura de CO₂ i instal·lacions de residus miners de categoria A. També estan incloses algunes empreses d’instal·lacions de combustió, producció i fabricació de metalls, gestió de residus i indústria química, encara que amb especificacions. L’única excepció és la de les activitats de cria intensiva d’ocells de corral o de porcs, i en aquest cas el terme s’estén fins a octubre de 2022.
Per a establir la quantia de la Garantia Financera és necessari fer una Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA) a través d’una entitat experta en avaluació ambiental, com és ESOLVE. A més, més enllà de donar compliment a la normativa vigent, l’experiència d’ESOLVE ha permès a tots els seus clients emprar l’ARMA com una nova eina de gestió del risc ambiental. Disposar de criteris per a la priorització de la despesa i inversió en millora ambiental és fonamental per a una millor gestió integral de qualsevol activitat.