ESOLVE treballa a fons per donar resposta al nou RDPH

– L’objectiu és donar resposta a totes les novetats i reptes que el RDPH planteja a l’Administració, a l’operador i a la consultoria.

– ESOLVE ha assistit a dues Jornades primordials per abordar aquesta temàtica: una organitzada pel MITERD i l’altre pel Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Els dies 6 i 7 de novembre, ESOLVE va participar en la Jornada Formativa organitzada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) amb el títol El nou Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) i la protecció de les aigües subterrànies enfront de la contaminació puntual.

D’una banda, la tècnica mediambiental d’ESOLVE, Joana Baeta, va impartir una formació sobre Protocol de mostreig d’aigües subterrànies. L’avaluació dels diferents cossos d’aigua és un procés tècnic que resulta molt complex i dinàmic. Amb l’objectiu de normalitzar aquesta avaluació, des d’ESOLVE se simplifica el procediment per a una millor comprensió i aplicació. A més, el nostre Project Manager, Adrià Felisart, va fer una xerrada on es van exposar exemples d’estudis de caracterització i descontaminació, així com les seves vies de tramitació davant l’Administració. Aquests exemples serveixen com a referència per a fer-se una idea de la situació actual i sobre com afrontar-la amb les màximes garanties.

D’altra banda, el dia 29 de novembre ESOLVE va assistir a la Jornada sobre el nou règim jurídic de contaminació de les aigües subterrànies: El RD 665/2023, que va organitzar la secció de Dret Ambiental del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

La incorporació de la descontaminació de les aigües subterrànies al nou RDPH s’ha realitzat a partir d’un tractament de la contaminació de l’aigua subterrània equiparable a un abocament d’aigua residual. Des d’ESOLVE, creiem necessari reinterpretar aquest precepte per tal d’ajustar-se a la realitat de les causes i solucions de la descontaminació del subsòl.

El RDPH regula en l’article 272 quater la via de descontaminació voluntària amb el següent articulat: “Sense perjudici del procediment sancionador que, si escau, s’iniciï d’acord amb el que preveu el TRLA, el responsable de la contaminació podrà sol·licitar la descontaminació voluntària de les aigües i de l’emplaçament, si escau, si abans del requeriment previst a l’article 272, hagués realitzat els estudis de caracterització de la contaminació de l’annex X, part A, o els seus equivalents i l’Anàlisi quantitativa de riscos”.

El nou RDPH és un nou marc normatiu regulador la descontaminació de les aigües subterrànies associat a novetats i canvis. La seva entrada en vigor del nou RDPH genera certes incerteses amb relació als criteris que aplicarà l’Administració per a tramitar un expedient de descontaminació per via voluntària.

A ESOLVE, com  a experts en descontaminació del subsòl, apostem per a posar tota la nostra experiència per a contribuir a la interpretació i integració de tots aquests canvis. Davant de qualsevol dubte o comentari, no dubteu a contactar amb nosaltres.