Les empreses de prioritat 2 han d’entregar la garantia financera abans del 31 d’octubre.

El termini que exigeix Llei de Responsabilitat Mediambiental per al lliurament de la garantia financera a aquelles empreses catalogades com a Prioritat 2 expira en menys de mig any.
Entre les activitats catalogades com a Prioritat 2 estan refineries de petroli i gas i alguns tipus de producció i transformació de metalls, d’indústria química i de gestió de residus.
Les companyies que realitzin aquest tipus d’activitats han de presentar la garantia financera abans del 31 d’octubre d’aquest 2019.

Aquesta garantia és un instrument que assegura que aquestes empreses disposaran de recursos econòmics suficients per a fer front als costos de les mesures de prevenció, evitació i reparació dels possibles danys mediambientals derivats de la seva activitat. Per a calcular la quantitat econòmica que ha de cobrir aquesta garantia és necessari realitzar una Anàlisi de Riscos Mediambientals (ARMA).

La presentació d’aquesta garantia financera és obligatòria i la seva no constitució pot ser considerada infracció greu, la qual cosa suposaria multes de 50.000 i 2 milions d’euros i l’extinció o suspensió de l’autorització per un període d’1 a 2 anys.

El termini per a les activitats de Prioritat 1 es va esgotar en 2018 i per a les de Prioritat 2 està prop de vèncer. Es preveu que pròximament es conegui el termini per a les activitats incloses en el grup Prioritat 3, que inclouen les indústries tèxtil, del cuir, mineral, derivada de la fusta, del carbó i agroalimentària i ramadera, així com el consum de dissolvents orgànics, el tractament d’aigües, la captura de CO₂ i instal·lacions de residus miners de categoria A. També estan incloses algunes empreses d’instal·lacions de combustió, producció i fabricació de metalls, gestió de residus i indústria química, encara que amb especificacions.

ESOLVE ofereix els seus serveis a les empreses de diferents sectors per a avaluar i acomplir la Llei de Responsabilitat Mediambiental i per a realitzar les Anàlisis de Riscos corresponents. A més, brinda la possibilitat d’implantar un programa de millora ambiental per a mitigar els riscos identificats i així minimitzar responsabilitats futures.