La Comissió Europea obre a consulta pública la nova estratègia de sòls

L’organisme considera els sòls com un vector fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i busca aportacions de la ciutadania i les organitzacions.

L’Estratègia de Biodiversitat de la UE per a 2030 va anunciar l’adopció d’una nova estratègia de sòls en 2021 a causa de la degradació a la qual estan sotmesos “a causa de la gestió insostenible, la sobreexplotació, el canvi climàtic i la contaminació”, declara la Comissió Europea en una nota. L’objectiu és abordar de manera integral els problemes relacionats amb el sòl i la terra i restaurar a un “estat saludable” la mateixa quantitat de sòl que ha estat degradat per activitat humana. Per al desenvolupament d’aquesta nova estratègia, la CE ha posat en marxa una consulta pública online en la qual convida a participar tots els ciutadans i organitzacions. L’enquesta romandrà oberta fins al 28 d’abril de 2021.

En l’Estratègia de Biodiversitat per a 2030 s’estableix la necessitat d’intensificar els esforços per a protegir la fertilitat del sòl, reduir l’erosió i augmentar la seva matèria orgànica, així com aconseguir avanços significatius en la identificació de llocs contaminats, la restauració de sòls degradats, la definició de les condicions per al seu bon estat ecològic i la millora del seguiment de la qualitat del sòl.

“El sòl és fonamental per a lluitar contra el canvi climàtic, protegir la salut humana, salvaguardar la biodiversitat i els ecosistemes i garantir la seguretat alimentària”, explica l’organisme europeu. Els sòls saludables són un factor clau per a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu i per a això la CE demana la màxima col·laboració del públic general i dels agents directament implicats en aquest tema en particular.

 

PARTICIPAR EN LA CONSULTA