La contaminació invisible sota casa

Certificar la correcta qualitat del sòl abans de construir és un element de valor per al constructor, el promotor i el propietari de l’edifici.

Ara que la COVID-19 ens ha fet passar més temps a casa, l’elecció de l’habitatge ha guanyat pes per a la majoria de les persones. El confort de la llar es pot mesurar sobre la base de diferents aspectes, des de la ubicació a l’espai, la llum, el disseny, etc., però hi ha una cosa en la qual poca gent pensa a l’hora de triar casa: la qualitat del sòl sobre el qual està construïda i els possibles contaminants que pot contenir i que afecten la salut.
Per a prevenir les conseqüències que un sòl contaminat pot tenir per a les persones és fonamental realitzar un Estudi de Qualitat del Sòl abans d’edificar en ell. Aquesta anàlisi té alguns aspectes en comú amb un estudi geotècnic, però tenen objectius diferents, per la qual cosa és important que cadascun d’ells es realitzi per professionals experts en la matèria. Una diagnosi parcial implica sobrecostos en parada d’obra, increment en la partida de gestió de residus i fins i tot penalitzacions econòmiques per incompliment de terminis de lliurament.

L’estudi ambiental està regulat per normativa sectorial mediambiental com l’RD 9/2005 o la Llei de Residus i Sòls contaminats i gràcies a ell es poden trobar diversos contaminants que poden afectar en el futur a la salut de les persones que habitin l’edifici a través de la intrusió de vapors.

Un exemple és el cas del gas radó en edificis, que ha estat regulat recentment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El radó és un gas radioactiu d’origen natural que en espais tancats pot registrar-se concentracions elevades, accedint a través d’esquerdes o fissures en el formigó dels fonaments d’una casa. En ser incolor, inodor i insípid és molt difícil de detectar, per la qual cosa s’acumula a l’interior dels habitatges i posa en risc la salut de les persones que les habiten, ja que pot provocar càncer, de fet, segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el gas radó se situa com la segona causa més comuna de càncer de pulmó, després del tabac.

En aquesta nova secció del CTE s’estableix el nivell nacional de referència per a les concentracions de radó en recintes tancats i es recullen les mesures reglamentàries per a limitar la penetració del radó en els edificis en funció del municipi en què se situïn aquests.
Més enllà de les mesures constructives que dictamina el CTE, ESOLVE ajuda en la correcta diagnosi de la presència de gas radó, així com uns altres contaminants que poden posar en risc no només la salut de les persones, sinó també el correcte Pla d’Obra i implicar conseqüències legals importants, com l’obligació de realitzar i costejar les operacions de descontaminació i recuperació del sòl una vegada finalitzada la construcció.
Per aquests motius, és necessari comptar amb professionals que puguin realitzar una exhaustiva anàlisi de l’estat ambiental del sòl abans de dur a terme els plans de construcció.