Gestió integral – Nova instal·lació d’emmagatzematge de gasoil i anul·lació de l’antic tanc

Es va dur a terme la redacció del projecte i la direcció d’obra i legalització de la nova instal·lació. Es va prosseguir amb l’extracció de l’antic tanc i el control de l’estat del subsòl